Momenteel bestaat de EHBO vereniging Boskoop uit ongeveer 100 leden. De vereniging is aangesloten bij het overkoepelende orgaan 'EHBO-Nederland'.


De EHBO-lessen die de vereniging verzorgt staan onder toezicht van het 'Oranje Kruis'. Dit is een landelijke organisatie die erop toeziet dat de EHBO lessen gegeven worden volgens vastgestelde richtlijnen, zodat elke EHBO-er op dezelfde wijze wordt opgeleid en correct eerste hulp verleent. Wij verzorgen jaarlijks voldoende herhalingslessen om het diploma geldig te houden.

Regelmatig posten er leden van de vereniging bij evenementen, om in voorkomende geval eerste hulp te verlenen.
Onze vereniging bestaat uit leden die in het bezit zijn van een geldig diploma 'Eerste Hulp' en als zodanig staan ingeschreven.
Het bestuur van de vereniging wordt gekozen tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Bestuursleden worden voor drie jaar gekozen en kunnen hierna herkozen worden of aftreden.

Wilt u zich opgeven als donateur van de vereniging dan kunt u dat melden bij de penningmeester, zie bij tabje bestuur. U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnummer NL95 RABO 0309.8173.15 ten name van EHBO Boskoop

 

De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.