Adres:
Posbus 315, 2740 AH, Waddinxveen
boskoopseehbo@gmail.com
Stuur een e-mail. Alle velden met een * zijn verplicht.
De EHBO-vereniging Boskoop is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zij staat ingeschreven bij de KvK Rijnland onder dossiernummer 40464858. Secretariaat: Postbus 315, 2740 AH, Waddinxveen. IBANnummer NL95 RABO 0309 8173 15 ten name van EHBO Boskoop.